Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Hiện tại SHUDO chấp nhận 2 hình thức thanh toán:

    • 1. Cash On Delivery ( COD ): thu tiền mặt sau khi giao hàng và hoàn tất việc lắp đặt, ký nghiệm thu.
    • 2. Chuyển khoản qua ngân hàng, việc chuyển khoản có thể được thực hiện ngay sau khi đặt hàng hoặc sau khi giao hàng và hoàn tất việc lắp đặt, ký nghiệm thu.

Thông tin tài khoản :

Tên TK: HKD SHUDO

Số TK: 1031318485

Ngân hàng : Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn